poniedziałek, 13 czerwca 2016

#6 Fit Diary

Monday
-Bike ride 32km
Calories: 1184

Tuesday
-Cardio Workout: How to lose weight by XHITDaily 10 minutes
-12 minute Ab Workout by XHITDaily
-100 crunches
-100 squats
-30 push ups
Calories: 1089

Wednesday
-Lower Abs & Booty Blast I POP Pilates - 13 minutes
-Crunches 100x
-Push ups 10x
Calories: 1310

Thursday
- Rest day
Calories:

Friday
-Bike ride 20 km
Calories:

Saturday
-Cardio Workout: How to lose weight by XHITDaily 10 minutes
-Fun Indoor Cardio Workout by blogilates 10 minutes
-5 minute Butt and Thigh Workout by FitnessBlender
-100 crunches
-30 push ups
-Bike ride 37 km

Sunday 
-Bike ride 30 km
-100 crunches
-20 push upsMeasurements

                                                                     Weight: 61 kg
Upper thigh: 55 cm
Lower thigh: 51cm 
                                                                    Waist: 69 cm
                                                                    Arm: 27 cm 
                                                                    Rear: 97 cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz